آبگینه گشت آسیا

آخرین اخبار

برزیل

اخذ ویزای برزیل  

       

     ویزا                                                                         

اعتبار                  

     

      روز کاری                                                                                                    

     

      قیمت                                                                                                     

مدارک

عادی طبق بلیط  1هفته کاری  140$ اصل پاسپورت، 3قطعه عکس رنگی4*3 ، کپی شناسنامه تمامی صفحات با ترجمه رسمی، گواهی اشتغال به کار، سند مالکیت ، رزرو بلیط ، واچر هتل پرینت حساب بانکی حداقل 25000000 تومان