آبگینه گشت آسیا

آخرین اخبار

افغانستان

اخذ ویزای افغانستان 

 

ویزا اعتبار روز کاری قیمت مدارک
    عادی         1ماه              2هفته        کاری         190دلار                     اصل پاسپورت،2قطعه عکس 4*6 زمینه سفید